Prawo do identyfikowania się z daną płcią jako prawo osobiste i sądowa procedura zmiany płci

Prawo do identyfikowania się z daną płcią jest prawem osobistym, z którego wynika prawo żądania uzgodnienia płci w procesie przed sądem.

Zgodnie z zalecaniami wynikającymi z orzecznictwa ETPCz jedynym dowodem w procesie o uzgodnienie płci powinien być dowód z dokumentu medycznego stwierdzającego diagnozę lekarzy specjalistów o transpłciowości.

Procedura prawnej zmiany płci powinna jak najmniej ingerować w życie prywatne osoby transpłciowej, dla której stresująca jest już sama konieczność pozwania własnych rodziców w procesie o uzgodnienie płci, a tym bardziej długotrwałe postępowanie dowodowe prowadzone w celu ustalenia okoliczności niedotyczących istoty sprawy.

Jedynym faktem, jaki musi zostać wykazany przez powódkę/powoda w procesie o uzgodnienie płci, jest trwałe poczucie przynależności osoby transpłciowej do danej płci.

Świadczę pomoc prawną na rzecz osób transpłciowych w zakresie zastępstwa procesowego w procesach o ustalenie płci (art. 189 k.p.c.) oraz w postaci porad prawnych dotyczących procedury prawnego uzgadniania płci.