Zapowiedź artykułu dot. statusu prawnego oraz umownego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków osób żyjących w związkach partnerskich

Uprzejmie informuję, że już w tym miesiącu opublikuję artykuł dotyczący tematyki związków partnerskich, w którym, przy wykorzystaniu wiedzy pozyskanej podczas sporządzania pracy magisterskiej dotyczącej zagadnienia instytucjonalizacji związków partnerskich w Polsce, jak i dotychczasowej praktyki zdobytej podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz partnerów żyjących w nieformalnych związkach, przedstawię aktualny status prawny osób żyjących w związkach partnerskich, zachęcając, ze względu na „punktowy” charakter regulacji prawnej w omawianym zakresie, do skorzystania z mojej pomocy prawnej w zakresie sporządzania umów regulujących w możliwie kompleksowy sposób wzajemne prawa i obowiązki osób żyjących w związkach partnerskich.