Naruszenie praw pacjenta a błąd medyczny. Roszczenia przysługujące poszkodowanemu pacjentowi. Odpowiedzialność karna lekarza. Błąd w sztuce lekarskiej popełniony przez lekarza stomatologa. Dowód prima facie w procesie odszkodowawczym.

Definicja błędu medycznego Błąd medyczny lub inaczej błąd w sztuce lekarskiej to zawinione zachowanie, czyli działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika … Czytaj dalej