Lekarzu, reaguj na bezpodstawne opinie lub zarzuty pacjenta – naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną za utrzymywanie bezprawnych wpisów na portalach internetowych, zniesławienie, zniewaga

W związku z udzielaniem opieki zdrowotnej przez lekarzy często dochodzi do sytuacji, w których pacjent bezzasadnie stawia zarzuty względem lekarza, krytykuje lub poniża go w miejscu publicznym, w środkach … Czytaj dalej

Naruszenie praw pacjenta a błąd medyczny. Roszczenia przysługujące poszkodowanemu pacjentowi. Odpowiedzialność karna lekarza. Błąd w sztuce lekarskiej popełniony przez lekarza stomatologa. Dowód prima facie w procesie odszkodowawczym.

Definicja błędu medycznego Błąd medyczny lub inaczej błąd w sztuce lekarskiej to zawinione zachowanie, czyli działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika … Czytaj dalej